- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
scan เอกสารผ่านระบบ Network ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องถ่ายไม่สามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ตามปกติ(อาการพึ่งเป็นวันนี้ ปกติใช้ได้) ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ได้อยู่
สถานที่:
สำนักงานคณบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4000
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
11/12/2551 11:49:31
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐนวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/12/2551 09:34:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th