- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ E-document psru ไม่มีตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ระบบ E-document psru ไม่มีตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้เลือก รบกวนเพิ่มให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
17/12/2555 13:44:37
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเพิ่มให้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายธนกร เปี่ยมสินธุิ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/01/2556 09:12:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th