- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เครื่องพี่ป้อมค่ะ เครื่องอื่นเข้าได้หมด เช็คสายแลนแล้วปกติค่ะ รบกวนมาเช็คสัญญาณให้ด้วยค่ะ ด่วนค่ะ
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9131
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวพัชร สันติสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
06/12/2555 10:19:26
บันทึกการดำเนินการ:
card Lan ทำการ reboot ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/12/2555 16:37:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th