- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัยฯ โอนสายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โอเปอร์เรเตอร์กลางของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถติดต่อหรือโอนสายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ และเบอร์ตรงของแต่ละหน่วยงานที่โทรไปก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกัน
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
04/12/2555 11:50:02
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/12/2555 23:17:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th