- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณwifi ช้ามาก
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อาจารย์ฝากมาแจ้งว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ช้ามากที่อาคารการผลิตและอาคาร 4 คณะเทคโนฯ ได้ทำบันทึกข้อความแจ้งไปแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาสำรวจค่ะ
สถานที่:
อาคารการผลิต
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839542242
ผู้แจ้ง:
นางสาวญาดา ไกรกิจราษฎร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
03/12/2555 15:38:28
บันทึกการดำเนินการ:
ประสานงานสำรวจการติดตั้ง wifi เพื่อขยาย ช่องสัญญาณ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/12/2555 16:38:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th