- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การเชื่อมต่อ wifi หลุดบ่อยมาก
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
log in โดยใช้ ipassport เข้าเชื่อมต่อ wifi สัญญาณหลุดบ่อยมาก อยากทราบระยะเวลาที่อาจารย์ log in เข้าใช้แต่ละครั้งได้นานเท่าใด เพราะเล่นได้ 5-10 นาทีก็โดนตัด ต้อง log in เข้าใช้บ่อยมาก อีกประเด็นคือ ระบบโทรศัพท์ VOIP ตอนนี้เชื่อมต่อไม่ได้เลยหลายสัปดาห์แล้ว
สถานที่:
อาคารการศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0873128044
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดา ศิริเอก
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
26/11/2555 14:48:58
บันทึกการดำเนินการ:
ระบบ ipassport เมื่อไม่มีการใช้งาน 5 นาที ระบบจะดีดผู้ใช้ออก ทำการแจ้งอาจารย์ผู้ใช้ทราบ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/12/2555 09:09:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th