- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณ Internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญาณ internet ช้ามากๆ เลยครับ (เหมือนใช้ modem) เลยครับ ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ (เหมือนแจ้งไปแล้วครั้งแต่ก็ไม่เห็นข้อมูล)
สถานที่:
บ้านพักทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
24/11/2555 22:38:07
บันทึกการดำเนินการ:
ทดสอบการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา แนวทางแก้ไข ขัดทำ link ใหม่ เป็น wifi en
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/12/2555 09:03:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th