- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ ทางศูนย์ เช็คสัญญาณ internet บ้านพัก ของ ดร.เกตุการ (ผศ.พนมพร เดิม) ว่าใช้ได้หรือเปล่า และขอความอนุเคราะห์ สายสัญญาณ ไปยังจุดห้องทำงานหลังบ้าน (ประมาณ 10 เมตร)
สถานที่:
บ้านพักทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080-207
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
23/11/2555 14:23:34
บันทึกการดำเนินการ:
ติดต่ออาจารย์ 086-1797207 / บ้านพักกำลังซ้อม *ทำการเดินสายและทดสอบพร้อมใช้งาน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/12/2555 09:02:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th