- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ด้วยทางอาคารวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้นะคะ ขอบคุณค่ะสามารถติดต่อได้ที่อ.รัฏฐชัย สายรวมญาติค่ะ
สถานที่:
ณ อาคารวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0876656409
ผู้แจ้ง:
นางจีราพร น่วมนุช
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
21/11/2555 10:47:09
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจเช็คการทำงาน wifi
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/11/2555 13:49:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th