- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเทอร์เน็ตหอพักที่ 1 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเทร์เน็ตหอพักที่ 1 ใช้งาน
สถานที่:
หอพักทะเลแก้วนิเวศที่ 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267005
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญพัชญ์ กล้าการค้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
16/11/2555 14:46:31
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/11/2555 09:02:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th