- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลฯ เป็น PDF แล้วมีปัญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
แปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลฯ เป็น PDF แล้วมีปัญหา ไม่เหมือนต้นฉบับ เช่น ญ เปลี่ยนเป็น - เป็นต้น
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
26/10/2555 10:30:10
บันทึกการดำเนินการ:
ไปไม่เจอครับ ทีมประชาสัมพันธ์ไปเข้าประชุม เดี๊ยววันจันทร์จะรีบไปดำเนินการครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/10/2555 14:59:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th