- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เกิดปัญหากับสัญญาณแฟ็กซ์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
สัญญาณแฟ็กซ์โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค่ะ ไม่สามารถสส่งหรือรับเอกสารได้เลย เบอร์ 055-267058
สถานที่:
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267092
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชจรี สีขุ่ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
25/10/2555 08:31:13
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งทางผู้ให้บริการ TOT แล้วรอดำเนินการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/10/2555 12:53:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th