- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wiress ตึก ม. ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
Wiress ตึกมหาวชิราลงกรณ ใช้งานไม่ได้มาสามอาทิตย์แล้ว รบกวนช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วย เนื่องจากอาจารย์ที่คณะ และนักศึกษา กศ.ป.ป. ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
ตึกมหาวชิราลงกรณ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267087
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุชัญญา สีชมภู
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
01/12/2551 09:38:46
บันทึกการดำเนินการ:
ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์เสีย ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์และทดสอบสัญญาณแล้ว และสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/12/2551 15:38:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th