- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เว็บไซต์สถาบันวิจัยเข้าใช้งานไม่ได้ กว่าสองสัปดาห์แล้วครับ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เว็บไซต์สถาบันวิจัยเข้าใช้งานไม่ได้ กว่าสองสัปดาห์แล้วครับ ที่ http://research.psru.ac.th/~rdi/index.php ตอนนี้มีปัญหาเนื่องจากไม่สามารถใช้งานใดๆ ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ สวจ. หรือผู้ที่มาติดต่อ ครับ รบกวนแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนด้วยครับ error : mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) in /usr/home/rdi/public_html/connect.php on line 7 Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61)
สถานที่:
server farm ตึก it
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7222
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
16/10/2555 10:34:51
บันทึกการดำเนินการ:
Server ไม่อยู่ในความดูแล ของ ศูนย์ IT ดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/10/2555 14:39:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th