- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเตอร์ สีหมึกไม่ออกค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
หมึกจะออกเฉพาะใบแรกๆ หลังจากนั้นจะไม่มีสีเลยค่ะ
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน ตึกทีปวิชญ์ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9212
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
27/09/2555 09:29:01
บันทึกการดำเนินการ:
ตลับหมึกมีปัญหา แจ้งเค้าเปลี่ยนแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/10/2555 09:31:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th