- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งเปลี่ยนลิงก์ fb งานกิจกรรมนักศึกษา
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
รบกวนช่วยแก้ไขลิงก์ในกลุ่ม fb ของงานกิจกรรมด้วยค่ะ http://www.psru.ac.th/facebook/ แก้ไขใหม่เป็นหน้าแฟนเพจค่ะ เป็นอันนี้ค่ะ https://www.facebook.com/actpsru9 คือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
สถานที่:
ห้องกิจกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9603
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
04/09/2555 13:00:28
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว แก้ไขแล้วครับ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/09/2555 11:51:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th