- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนตรวจสอบเว็บไซต์ สำนักประกัน
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
เว็บประกันเข้าไม่ได้จ้า รบกวนเช๊คให้หน่อยค่ะ
สถานที่:
สนง.ประกัน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9244
ผู้แจ้ง:
นางสาวเดือนเพ็ญ สนโต
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
04/09/2555 11:35:10
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ Harddisk Server เสียกำลังกู้ระบบคืน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/11/2555 20:36:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th