- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
1.อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ 2.รบกวนลงโปรแกรมสแกนไวรัสด้วยค่ะ เครื่องมีปัญหามากเกี่ยวกับไวรัส
สถานที่:
ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
251
ผู้แจ้ง:
น.ส.อรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
27/11/2551 09:28:19
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/11/2551 12:55:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th