- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอทราบรหัสปลด block เครื่องห้อง IT คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ขอทราบรหัสปลด block เครื่องห้อง IT คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครับ เนื่องจากมีอาจารย์ภายนอกแจ้ง software บางตัวเก่าและไม่ support กับงานที่นำมาเปิด จึงขอความกรุณาขอรหัส ปลด block เครื่อง เพื่อทางคณะจะได้ทำการแก้ได้ครับ
สถานที่:
ห้อง 4206 อาคารเทคโน 4
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055282792
ผู้แจ้ง:
นายวิชิต เหล็กคำ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
03/09/2555 15:07:22
บันทึกการดำเนินการ:
เบื้องต้นทางศูนย์ไอทียังไม่ได้เข้าไปจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นรหัสต่างๆน่าจะอยู่ที่ผู้รับผิดชอบเดิม เนื่องจากศูนย์ไอทีพึ่งได้รับให้เข้าไปช่วยในเรื่องนี้แต่ยังอยู่ในขั้นตอนสำรวจและวางแผน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ 2556
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/09/2555 09:56:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th