- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องมีไวรัส-ทำงานช้า
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องทำงานช้า ติดไวรัส
สถานที่:
งานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267059 ภายใน9126
ผู้แจ้ง:
นางสาวสาวิตรี ดีดน้อย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
23/07/2555 16:14:13
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งแล้ว แต่โดนไวรัสหนัก อาจต้องลงเครื่องใหม่ ถ้าเค้าต้องการให้ลงใหม่จะแจ้งมาอีกทีหนึ่ง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/07/2555 15:21:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th