- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
มีเสียงโทรศัพท์รบกวนเมื่อเชื่อมต่อสัณญาณ internet
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
บ้านพักเลขที่ 156/6 ฝั่งทะเลแก้ว เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ internet มีเสียงโทรศัพท์รบกวน ไม่สามารถเชื่อมต่อได้คะ รบกวนช่วยเช็คให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
สถานที่:
บ้านพัก
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0819717679
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
23/11/2551 21:03:04
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/05/2552 13:16:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th