- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ใช้งานได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5000
ผู้แจ้ง:
นางจีราพร น่วมนุช
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
07/07/2555 10:32:35
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/07/2555 15:18:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th