- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายใน ใช้ไม่ได้ สัญญาณไม่มี เเจ้งปัญหาไปประมาณ 3 เดือนเเล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เลยค่ะ ตอนเเรกโทรเข้าไม่ได้ ขณะนี้โทรออกไม่ได้เเละรับไม่ได้เเล้วค่ะ อย่างไรช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ เพราะตอนนี้โทรศัพท์ใช้สายนอกได้สายเดียว
สถานที่:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9700
ผู้แจ้ง:
นางสาวธรรมสาคร รุ่งนิมิตร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
11/06/2555 09:26:18
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/01/2556 08:53:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th