- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์เสียไม่สามารถโทรออกได้ 055267079
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์มีแต่คลื่นแต่ไม่มีสัญญาณโทรติดต่อสื่อสารใช้งานไม่ได้เลย เบอร์โทรศัพท์ 055 - 267079 (ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะในการแก้ปัญหา)
สถานที่:
ห้องประชุม กนศ. ห้องผอ.กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9605
ผู้แจ้ง:
นางสาวเพ็ญศรี คำกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
18/05/2555 13:33:36
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีสัญญาณ ได้แจ้งทาง TOT ให้มาดำเนินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/05/2555 10:52:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th