- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
มีปัญหาตอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดเครื่องจะขึ้นข้อความ "windows error recovery" บางครั้งเปิดได้แล้วสักพักก็รีเซ็ทเอง บางครั้งก็เปิดไม่ได้เลย รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น2 ห้องสำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1300
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
26/04/2555 09:07:59
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งส่งประกัน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/04/2555 09:38:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th