- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เชื่อมต่อrenewหนังสือห้องสมุดไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
อาจารย์จะใช้บริการ renew หนังสือห้องสมุดต่อ ซึ่งครบกำหนดส่งคืนวันนี้ (11 มี.ค.55) แต่อาจารย์ใช้เครื่องคอมที่บ้านค่ะ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อ web ห้องสมุดได้ค่ะ กรุณาแก้ไขให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
นอกมหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869256800
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา จำลองราษฎร์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
11/03/2555 22:11:43
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากสำนักวิทยบริการปิดเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการ ภูเก็ตทั้งหมดไม่สามารถเข้าตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบห้องสมุดได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/03/2555 09:14:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th