- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไวเลสที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารใช้ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ทำไมไวเลสที่คณะใช้ไม่ได้เลยค่ะ อาจารย์ที่นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้งานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารไม่สามารถใช้งานได้เลยค่ะ เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขได้มั้ยคะ หรือช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูให้หน่อยได้มั้ยคะ
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267080
ผู้แจ้ง:
น.ส.วรรทนา ทองสอน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
14/11/2551 13:00:04
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการแก้ไขระบบ และ ทดสอบระบบให้ใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตรและนายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/11/2551 10:37:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th