- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โน๊ตบุ๊คใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่:
สระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869320216
ผู้แจ้ง:
ชลธร ถามะพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
09/03/2555 09:14:41
บันทึกการดำเนินการ:
ไดร์ชีเต็ม100% ทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้อย่างสมบูรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/03/2555 11:06:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th