- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลำโพไม่ดัง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไฟเข้าแต่ไม่มีเสียง
สถานที่:
หัองพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0894365974
ผู้แจ้ง:
นางสาววรมน สวัสดิสาร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
07/02/2555 10:45:01
บันทึกการดำเนินการ:
วินโดว์เสีย,ปรับ options
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/02/2555 00:53:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th