- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สั่งพิมพ์งานแล้วเครื่องปริ้นเตอร์ไม่มีการตอบสนอง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สั่งพิมพ์งานแล้วเครื่องปริ้นเตอร์ไม่มีการตอบสนอง
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9211
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานตรวจสอบภายใน
วันที่:
19/01/2555 10:02:43
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ปัญหา : antivirus symantec บล็อค network ทำให้มองหากันไม่เจอ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสถณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/01/2555 14:12:30
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th