- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ผศ.ปราณี มาแจ้ง ว่า โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ หมายเลข 2204 อาคาร ม. ชั้น 3 ไม่มีสัญญาณ เคยแจ้งในระบบแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อน แต่ยังใช้งานไม่ได้ จึงแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อโปรดพิจารณาครับ
สถานที่:
อาคาร ม. ชั้น 3 ห้อง ม.309 (ห้องพักอาจารย์สาขาบรรณารักษ์ฯ)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267087
ผู้แจ้ง:
นายอัครพงษ์ เพ็ชรพูล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
26/12/2554 09:35:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
กำลังดำเนินการอยู่นะครับตอนนี้ได้อุปกรณ์มาแล้วกำลังดำเนินการเปลี่ยนให้ครับ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/12/2554 16:39:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th