- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอม ฯ โหลดช้า
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องคอม ฯ รอง ฯ ศิริพร มีปัญหาในการใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานแต่ละโปรแกรมค่อนข้างช้า โดยเกรงว่าจะติดไวรัส
สถานที่:
ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267110
ผู้แจ้ง:
นางสาวอภิสินี เกรียงศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
19/12/2554 15:50:27
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากมีงานสำคัญ ๆที่ยังไม่ได้จัดเก็บ ได้ทำการปรับ Preformance ให้ดีขึ้นแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/12/2554 14:26:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th