- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ lan ที่โต๊ะทำงานช้ามั๊กๆ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สาย lan internet ที่โต๊ะทำงานของข้าพเจ้า ช้ามั๊กๆ และไม่สามารถต่อเชื่อมกับ printer ในสาขาได้ จึงสมควรได้รับความช่วยเหลือโดยด่วนครับ พี่น้อง
สถานที่:
ห้องสาขาภาษาอังกฤษ ตึก ม. ชั้น 2 (ติดห้องภาษาไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-533-4749
ผู้แจ้ง:
อาจารย์เกชา ดาดูเคล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
19/12/2554 08:50:11
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/12/2554 19:48:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th