- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Website
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
เว็บไซด์ขอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร kaset.psru.ac.th ใช้งานไม่ได้ เรียกไม่ขึ้น มีปัญหาบ่อยมาก ๆ 3 วันดี 4 วันไข้อย่างนี้คงไม่ไหวนะครับ ถ้าไม่เจอบ่อย ๆ จะไม่บ่นนะครับ (ให้นักศึกษาเข้าไปโหลดไฟล์ PPT ประกอบการสอน เจอล่มอยู่เนือง ๆ)
สถานที่:
Server มรพส
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5000
ผู้แจ้ง:
อาจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
30/11/2554 22:38:21
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจาก Server ดังกล่าวที่ทางคณะweb ได้นำมาฝากที่ pibul23.psru.ac.th เป็น server ที่ใช้งานร่วมกันคณะและหน่วยงานอื่น ฉะนั้นเมื่อเอา lms มาใส่จึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้เพราะ Server แต่ตัวถูกออกแบบใช้ในมาแต่ละภาระกิจที่ไม่เหมือกัน มหาวิทยาลัยได้จัดทำ Server สำหรับ lms ไว้คอยบริการอยู่แล้วครับสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ ที่คุณพิสุทธิ์ ธิแก้ว หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 9900 ต่อ 205
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/12/2554 16:56:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th