- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์และเครื่องปริ๊นว์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้หมายเลข 9660 และ9661 เครื่องปริ๊นซ์ ไม่ดึงกระดาษ
สถานที่:
อาคารสระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0819538736
ผู้แจ้ง:
หยกฟ้า ขำปลื้มจิต
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
21/11/2554 11:28:23
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธารบัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/11/2554 13:55:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th