- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมเข้าวินโดว์ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เปิดเครื่องแล้ว รีสตาร์ทตลอดเวลา เข้าวินโดว์ไม่ได้เลย ช่วยมาแก้ไขให้ด่วนค่ะ
สถานที่:
งานสวัสดิการ //เจ้โป้ง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9142
ผู้แจ้ง:
นางสาวชุติกาญจน์ ไชยบุตร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
21/11/2554 09:42:47
บันทึกการดำเนินการ:
ติดไวรัส
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/11/2554 09:53:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th