- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งโทรออกและโทรเข้า
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งโทรออกและโทรเข้า เมื่อยกหูมีสัญญาณแต่กดหมายเลขแล้ว สัญญาณขาดหายไป เป็นทั้งเบอร์ภายในมหาวิทยาลัย และ เบอร์ภายนอก เช่น มือถือ และ เบอร์พื้นฐาน (055)
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา (ทุกหน่วยงาน)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
นางศิวาพร สุขชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
18/11/2554 10:36:33
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/11/2554 14:04:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th