- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการปิด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เนื่องจากเวลาสั่ง Shuts down คอมพิวเตอร์แล้ว เครื่องไม่สามารถปิดได้
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267093,261
ผู้แจ้ง:
น.ส.นิตยา กระเร็น
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
30/10/2551 09:26:15
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีไฟล์ที่เกี่ยวกับการ Shutdow และ Restart เกิดความเสียหาย จึงปิดเครื่องไม่ได้ แต่เครื่องยังสามารถใช้ทำงานได้เป็นปรกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ขอมอบให้ นายไพศาล ดำเนินการต่อไป
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/10/2551 14:11:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th