- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
i-passport
ประเภทงาน:
ระบบ iPassport
รายละเอียด:
ล็อคอิน ระบบ ipassport ได้ประมาณ 10 นาที ระบบจะให้ล็อคอินใหม่ตลอดเวลา ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ
สถานที่:
สำนักงานคณะวิทยาการจัดกาค
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-5515756
ผู้แจ้ง:
นายศิริศักดิ์ ขวัญผ่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
28/10/2551 10:33:00
บันทึกการดำเนินการ:
เกิดจาก server ให้บริการในส่วนของคณะวิทยาการจัดการโดนรบกวนการทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสในคณะ ติดต่อประสานงานให้เจ้าหน้าที่ภายในดำเนินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเกรียงกมล คำมา
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/10/2551 15:49:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th