- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
VOIP
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
1. อยากจะทราบว่า เมื่อไรชั้น4 ตึกIT จะสามารถใช้ VOIP ได้ทั้งๆที่อยู่ตึกเดียวกัน แต่ไม่ใช้งานได้เลย และก็เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่แจ้งเข้าไป 2. สัญญาณ Wireless ชั้น4 สัญญาณไม่ครอบคลุม 3. Net Drop บ่อยมาก วันละหลายๆ ครั้ง
สถานที่:
สาขา คอมพิวเตอร์ ชั้น4 ตึก ไอที
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
409
ผู้แจ้ง:
นายธนพล เลิศลักษมี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
26/09/2554 10:41:09
บันทึกการดำเนินการ:
1.ที่ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากอุปกรณ์ "ireless สำหรับ voip ยังไม่ได้ติดตั้งกำลังดำเ้นินการสั่งอุปกรณ์อยู่ 2.เท่าทีี่ทีมได้สำรวจมา Wireless ที่ได้ติตตั้งไว้เหมาะสมและครอบคลุมดีแล้วไม่ทราบว่าท่านต้องการในจุดไหนหรือเราได้สำรวจไม่ครอบคลุมช่วยแจ้งด้วยเพราะไม่ทราบว่าต้องการเล่นที่ไหน 3.ที่ท่านแจ้งคือเป็นทั้งชั้น 4 เลยใช่หรือไม่ ระบุให้ชัดเจนแจ้งปัญหาที่เกิดจะได้สรุปได้ ขอบคุณครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/11/2554 10:02:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th