- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมฯเปิดไม่ติด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดเครื่องแล้ว หน้าจอไม่ติด
สถานที่:
สระว่ายน้ำ(ทะเลแก้ว)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869320216
ผู้แจ้ง:
ชลธร ถามะพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
22/09/2554 10:11:42
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/09/2554 13:39:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th