- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เว็บไซต์ตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เว็บไซต์ตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้ค่ะ ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยมาก ในขณะที่ เว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นเข้าได้ ขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่ช่วยเช็คดูให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9212
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
13/09/2554 14:00:35
บันทึกการดำเนินการ:
reboot server
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/09/2554 15:32:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th