- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค่ะ และอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ทุกเบอร์สลับกัน เบอร์แฟ็กกลายเป็นสายใน เสียนานแล้วนะค่ะแจ้งไปแล้วหลายรอบ อินเตอร์เน็ตมีปัญหา 1 เครื่องค่ะ
สถานที่:
สำนักงานสภา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9233
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
09/09/2554 08:38:27
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/11/2554 11:10:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th