- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์พ่วงสายอีกเครื่องมีสายดังรบกวนขณะที่ใช้สายอีกเครื่องหนึ่ง และผู้รับสายแจ้งว่าขณะพูดสายได้ยินเสียงเบามาก
สถานที่:
งานทุนการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
จารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
06/09/2554 09:44:47
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจากที่เครื่องได้ทำการพ่วงกันหลายเครื่องจึงทำให้เกิดปัญหา ขอให้ทางงานทุนให้แจ้งสำนักงานให้มาทำการเดินสายเพิ่มและทางศูนย์ IT จะดำเนินการเพิ่มเบอร์ให้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/10/2554 10:00:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th