- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์เสีย เบอร์กลางมหาวิทยาลัย
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ระบบโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัย หมายเลข 055-267000-2 โทรเข้าไม่ได้ มีอาการเหมือนเดิม โทรแล้วสายหลุด 055-267000 ขึ้นว่าสายไม่ว่าง ส่วนเบอร์ 055-267001-2 ขึ้นเครือข่ายใช้ไม่ได้
สถานที่:
ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
01/09/2554 12:41:23
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/09/2554 09:01:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th