- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถ ftp เขาใช้งานพื้นที่เว็บ คทก.
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถ ftp เข้าไปแก้ไขไฟล์ของเว็บ คทก. (kaset.psru.ac.th) ได้ครับ เป็นมาหลายวันแล้ว ไม่สามารถ upload ไฟล์หลักฐานการประกันคุณภาพขึ้นเว็บได้ โปรดแก้ไขด่วนด้วยครับ
สถานที่:
kaset.psru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5000
ผู้แจ้ง:
อาจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
27/08/2554 11:30:13
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/08/2554 17:23:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th