- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Word 2007 ไม่สมบูรณ์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เข้าระบบตัดGfเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถปริ๊นออกมาได้เพราะในDoccument ไม่รันข้อมูลออกมาได้ และไม่มีแผ่นไดร์เวอร์เครื่องปริ๊น ต้องการต่อเครื่องปริ๊นค่ะ
สถานที่:
งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-9914446
ผู้แจ้ง:
นางสาววิวรรธนี สังข์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
26/08/2554 14:32:45
บันทึกการดำเนินการ:
ลงโปรแกรมใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/08/2554 10:31:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th