- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในเบอร์ 4202 ใช้งานไม่ได้ แจ้งไปหลายครั้งมาก...แต่ไม่ได้รับการแก้ไข รบกวนช่วยแก้ไขด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ
สถานที่:
ห้อง วท.105 อาคารวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0815966255
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
23/08/2554 16:24:03
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/10/2554 10:01:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th