- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์คณะมนุษย์ฯ หมายเลข 2000 , 2002 มีปัญหา
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
หมายเลข 2000 ไม่มีสัญญาน.. หมายเลข 2002 มีเสียงแต่พอกดโทรออกไม่มีเสียง..
สถานที่:
สำนักงานคณะมนุษย์ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267057
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
23/08/2554 09:24:24
บันทึกการดำเนินการ:
reset switch
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชษฐลักษณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/08/2554 11:08:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th