- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน ปี 2553
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โน๊ตบุ้คไม่มีเสียง
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เปิดเล่นในเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติ แต่เปิดเล่นในเน็ตเสียงไม่ดัง
สถานที่:
สระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869320216
ผู้แจ้ง:
ชลธร ถามะพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สระว่ายนำ
วันที่:
04/06/2553 15:32:29
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องส่วนตัวมีประกันศูนย์ ให้คำแนะนำ ดำเนินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/06/2553 14:21:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th